ЖИВХЭНДЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Зөөлрөх, дэвтэх, норох: халуун усанд живхэндэх (халуун усанд дэвтэх).