ЖАА I
/ яриа /

Гялайлаа гэсэн утга илэрхийлнэ.

Ижил үг:

ЖАА II

ЖАА III

ЖАА IV

ЖАА V

ЖАА VI