ЖААВАНЗ

Хөллөгөөний морь малын хүзүүнд угладаг, зөөлөвчтэй, хоёр тал дугуй мод; хом, хавчаар мод: жааванзын дэлгэрэнгүй... (жааванзыг аралд холбох гогцоо сур) - Гэнэтийн саад учрахад явуут дундаа жааванзын чих тас огтлон, ачаатай тэргээ тэр чигт нь хаяад арилцгааж байлаа. Б.Нямаа. Арандалынхан.