ЖААГАА
/ ургамал /

Нэг зүйл сөөг, үндсийг нь авч хоол амтлана; загаа.