ЖАА V

1. Овсгоотой, сэргэлэн: жааны эр (овсгоо, заль мэх, танил тал ихтэй эр);


2. Чанартай, сайн; жаатай: жааны хүрэм (загвар хийц, өнгө үзэмж сайтай хүрэм).

жааны эр овсгоо, заль мэх, танил тал ихтэй эр
жааны хүрэм загвар хийц, өнгө үзэмж сайтай хүрэм
Ижил үг:

ЖАА I

ЖАА II

ЖАА III

ЖАА IV

ЖАА VI