ЖАЙВРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Таахалзах, сайрхах: саасганаж жайврах (саасганаж таахалзах).