ЖАНЧ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Баринтаг: номын жанч (номын баринтаг), жанчтай судар (баринтагтай дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАНЧ I

ЖАНЧ II