ЖАНЧ II

Хоёр үзүүр талдаа цацагтай бүс.

Ижил үг:

ЖАНЧ I

ЖАНЧ III