ЖАНЧУУЛАХ

1. Жан банзаар цохиулах шийтгэл үүрэх;


2. Дэлдүүлэх, цохиулах, зодуулах: модоор жанчуулах (модоор зодуулах), ташуураар жанчуулах (ташуураар нүдүүлэх) - дэлгэрэнгүй...
3. Жанчигдах - Тэр өрөө авам гэж эчээд хэрэлдэж жанчуулав. Лувсанданзан. Алтан товч.

модоор жанчуулах модоор зодуулах
ташуураар жанчуулах ташуураар нүдүүлэх