ЖАНШИГ
/ ургамал /

Нэгэн зүйл цэцэгт ургамал, цаасанд шар өнгө оруулахад хэрэглэнэ.