ЖАР II:

жар жур хийх (а. Олон амьтны амандаа дуугарцгаах; б. Хэрэлдэх - Та нар битгий жар жур хийгээд бай. дэлгэрэнгүй...

жар жур хийх а. Олон амьтны амандаа дуугарцгаах; б. Хэрэлдэх - Та нар битгий жар жур хийгээд бай. Яриа.
жаран хагархай чалчаа
Ижил үг:

ЖАР I