ЖАРАД
/ хуучирсан /

1. Тус бүрийг нь жар жараар хуваасан цэргийн нэгж: жарад цэрэг (шилдэг цэрэг);


2. Торгон цэрэг: шадар жарад (шадар цэрэг), жардын цэрэг (шадар дотнын цэрэг) - Торгууд гэж шилдэг жарад цэргийн дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж.

жарад цэрэг шилдэг цэрэг
шадар жарад шадар цэрэг
жардын цэрэг шадар дотнын цэрэг