ЖАРАЛЗАХ

Жирэлзэх, заарцаглах - Жараахай жаралзана, жаран цагаан бөхөлзөнө. ААЗ.