ЖАРВАГАНАХ

1. Жарвагар нүд зэргийн үргэлжлэн хөдлөх байдал: нүд нь жарваганах (нүд нь жарвага жарвага хийх);


2. Сэртэнтэн аальгүйтэх, томоогүй байдал гаргах: охид жарваганах (охид аальгүй зан авир гаргах).

нүд нь жарваганах нүд нь жарвага жарвага хийх
охид жарваганах охид аальгүй зан авир гаргах