ЖАРВАГАР

1. Нүдний аньсага нарийн, хөдөлгөөнтэй: жарвагар нүдтэй (гялалзсан нүдтэй);


2. [шилжсэн] Аальгүй сээтэн зан - Жаргах замын боомт болсон жарвагар эмийг даръя. Д.Нацагдорж. Бүрэн дэлгэрэнгүй...