ЖАРВАЙХ

Аньсага, хөмсөг нарийн урт харагдах, инээж байхдаа тийм болдог мэт санагдах; жарвагар болох: жарвайсан дэлгэрэнгүй... (жарвагардуу нүд бүхий).