ЖАРГААГЧ

Жаргал эдлүүлэгч; зовуурь зүдүүргүй аятай байлгагч, бие сэтгэлийг нь амгалан тайван байлгагч - Зовсон түмнийг дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж.