ЖАРГАЛАНТ

1. Жаргалан бүхий: жаргалант амьдрал (амар тайван, баяр хөөртэй амьдрал) - Эрх жаргалант дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., жаргалант ирээдүй (өөдрөг гэрэлтэй ирээдүй хойч);


2. Нэг зүйл цол: жаргалант хүлэг (хурдан морины уралдаанд аман хүзүүдсэн морины цол).

жаргалант амьдрал амар тайван, баяр хөөртэй амьдрал
жаргалант ирээдүй өөдрөг гэрэлтэй ирээдүй хойч
жаргалант хүлэг хурдан морины уралдаанд аман хүзүүдсэн морины цол