ЖАРГИН :
/ амьтан /

жаргин тахиа (нэг зүйл тахиа шувуу).