ЖАРДАМ II
/ хуучирсан /

Боол эзэмшигч ангийнхны, ард иргэдийг сургах ёс суртахууны зургаан баримтлал буюу шударга, журам, эевэргүү, мэргэн, дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАРДАМ I