ЖАРГУУЛАХ I

Бие сэтгэлийг амгалан тайван, хангалуун байлгах: мөнхөд жаргуулах (мөнхөд жаргаах), үүрд дэлгэрэнгүй... (үүрд мөнхөд жаргал эдлүүлэх) - Өлгий монгол орноо, өнө үүрд жаргуулах, өлзийт ерөөлийг тандаа хүргэе. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.

мөнхөд жаргуулах мөнхөд жаргаах
үүрд жаргуулах үүрд мөнхөд жаргал эдлүүлэх
Ижил үг:

ЖАРГУУЛАХ II