ЖАРГУУЛАХ II

1. Зул бөхөөх, зул унтраах;


2. Зул бөхөхийг хүлгэлзэх: зул жаргуулах (зул бөхөхийг хүлээх).

зул жаргуулах зул бөхөхийг хүлээх
Ижил үг:

ЖАРГУУЛАХ I