ЖАРГАЛТ
/ амьтан /

Амьтны нэг зүйл: жаргалт тоть (том эрээн тоть шувуу), жаргалт шаазгай (нэгэн зүйл дэлгэрэнгүй...

жаргалт тоть том эрээн тоть шувуу
жаргалт шаазгай нэгэн зүйл шаазгай