ЖАРГАХ I

1. Бие сэтгэл амгалан, аливаа үйлс эеэр нийлэлцэн байх: жаргах үе (амар тайван, хүслээр амьдарч байх дэлгэрэнгүй...


2. Зовуурь зүдүүргүй, аятай байх - Өвчингүй бол жаргах чинь тэр. “Цог” сэтгүүл.

жаргах үе амар тайван, хүслээр амьдарч байх ахуй
жаргах цаг амар тайван амьдрах цаг
жаргах эрх сэтгэл амар амьдрах эрх
жарган суух жаргал эдлэн суух
жарган цэнгэх сэтгэл амар зугаацан цэнгэх
жаргах зовох жаргах зовохын аль алиныг үзэх
Ижил үг:

ЖАРГАХ II