ЖАРГАЛГҮЙ

Зовлонтой, цэнгэлгүй, жаргаж чадаагүй - Үүртэх зовлонгүй, өчүүрдэх жаргалгүй, энэ хойдод ноттой, ийм сонин жаргал дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., жаргалгүй амьдрах (сэтгэл тайвангүй аж төрөх), жаргалгүй байх (баясал, цэнгэлгүй амьдрах).

жаргалгүй амьдрах сэтгэл тайвангүй аж төрөх
жаргалгүй байх баясал, цэнгэлгүй амьдрах