ЖАРГАЛ I

Бие сэтгэлийн зовлонгүй, амар амгалан, баясгалантай байдал - Өргүй бол баян, өвчингүй бол жаргал. дэлгэрэнгүй... жаргал даах (амар амгалан, баяр баясгаланг зүй зохистой эдлэх), жаргал эдлэх (амар амгалан, баяр баясгаланг эдлэх), жаргал эрэх (а. Амар амгаланг эрж хайх; б. Биеийн амар, зугаа цэнгэлд дурлах), аз жаргал [хоршоо] (зол жаргал), амар жаргал [хоршоо] (төвшин жаргал), баяр жаргал [хоршоо] (хөөр жаргал), буян жаргал [хоршоо] (аз жаргал), зол жаргал [хоршоо] (тохиол учралын сайн сайхан, баяр баясгалантай нь), цэнгэл жаргал (жаргал цэнгэл); жаргал зовлон [хоршоо] (амьдралын сайн муу юмс үзэгдэл, амар амгалан гай зовлон) - Үүний дотор нэгэн зүйлийн жаргал зовлонг өчүүхэн ч хэрэгсэхгүй хоёр янзын хүн амой. В.Инжаннаши. Хөх судар., жаргал цэнгэл [хоршоо] (баяр баясгалан, баяр цэнгэл) - Сүн хаан нь ордондоо өдөр шөнөгүй жаргал цэнгэлд шунахайран, улс төрийн их засгийн үйлээ хэрэгсэхгүй. В.Инжаннаши. Хөх судар., эрх жаргал [хоршоо] (элдэв дарамт шахалтгүй дураар байдал) - Олон түшмэдийн дээрээ ухаант сэргэлэн гүнж хэмээхэд хүрэх эрхэм дээд эрх жаргалтай аж. В.Инжаннаши. Хөх судар.

жаргал даах амар амгалан, баяр баясгаланг зүй зохистой эдлэх
жаргал эдлэх амар амгалан, баяр баясгаланг эдлэх
жаргал эрэх а. Амар амгаланг эрж хайх; б. Биеийн амар, зугаа цэнгэлд дурлах
аз жаргал

зол жаргал, сайн сайхан

амар жаргал төвшин жаргал
баяр жаргал хөөр жаргал
буян жаргал аз жаргал
зол жаргал тохиол учралын сайн сайхан, баяр баясгалантай нь
цэнгэл жаргал жаргал цэнгэл
жаргал зовлон амьдралын сайн муу юмс үзэгдэл, амар амгалан гай зовлон
жаргал цэнгэл баяр баясгалан, баяр цэнгэл
эрх жаргал элдэв дарамт шахалтгүй дураар байдал
Ижил үг:

ЖАРГАЛ II