ЖАРГАЛАНГҮЙ

Жаргал үгүй, зовлон гунигтай байдал, сэтгэл тогтворгүй.