ЖАРГААХ II

1. Гал, гэрэл зэрэг зарим юмыг шингээх, унтраах, мөхөөх, ноцохыг болиулах: зул жаргаах (зул асаж дуусах, бөхөөх), дэлгэрэнгүй...


2. Найр цэнгэн дуусгах, ном үлгэр төгсгөх: найр жаргаах (найр төгсгөх).

зул жаргаах зул асаж дуусах, бөхөөх
үлгэр жаргаах үлгэр төгсгөх
найр жаргаах найр төгсгөх
Ижил үг:

ЖАРГААХ I