ЖАРВАЛЗАХ I

1. Жирвэлзэх, жирвэгэнэх, нүд нь жирвэгэнэн хөдлөх;


2. Юмны тод бүдэг хольцон үзэгдэх: од мичид жарвалзах (од мичид анивалзах) - Од мичид анивчин жарвалзсан.дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАРВАЛЗАХ II