ЖАРАН

1. Тавин есийн дараах үндсэн тоо; зургаан арав нийлсэн тооны нэр - Өнгөрөх жил ээжийн минь нөгөө айхтар жаран дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Нялх ногоо., жар гаруй (жараас үл ялиг давсан тоотой) - Загдхорлоо гуай одоо жар гаруй насалж, энх тунх өнөр олуулаа аж төрөн сууж байна. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., жар дахь (дахих тооны жард тохиолдсон нь), жар орчим (барагцаагаар жар), жар хүртэл (жарын тоонд тултал), жаран ес (орост үйлдвэрлэдэг цэргийн зориулалттай жийп машин), жаран жил (а. Жаран он; б. Нэг жаран), жаран нас (жар хүрсэн нас), жаран хонь (яг жаран тооны хонь), жаран цүнхрэг (тэмээний хивдсээ хадгалдаг сархиаг бүхий эрхтэн), жаран шарын гэр [түүх] (жаран шар үхэр хөллөсөн гэр тэрэг, хөмрөгийн сууц), жаран хөлт [амьтан] (олон хөлтний ангийн үет хөлт шавж, нэг үедээ нэг хос ба хоёр хос хөлтэй, толгойдоо хоёр туршуултай, өвс чулуу мэтийн юманд нуугдаж далд орших амьтан);


2. Монгол зурхайн ёсны жаран жилийн мөчлөг: арван зургаадугаар жаран (жарны арван зургаа дахь) - Арван зургаадугаар жарны цагаан дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.