ЖАНЧУУР

1. Газар зэргийг дагтаршуулахад хэрэглэх нүдүүр, түншүүр;


2. Цохиж занчихад зориулан хийсэн хэрэгсэл: жанчуур мод (зодож, нүдэхэд хэрэглэх мод), жанчуураар жанчих (зодуураар дэлгэрэнгүй...
жанчуур мод зодож, нүдэхэд хэрэглэх мод
жанчуураар жанчих зодуураар дэлдэх