ЖАНЧИХ

1. Жан банзаар гэсгээх: жанчиж алах (жангаар эрүүдэж амийг егүүтгэх);


2. [шилжсэн] Дэлдэх, цохих, зодох: жанчих ял (зодох ял, гэм), мал жанчих (мал зодох), морио жанчих дэлгэрэнгүй...
жанчиж алах жангаар эрүүдэж амийг егүүтгэх
жанчих ял зодох ял, гэм
мал жанчих мал зодох
морио жанчих морио гэмттэл нь зодох
нэвширтэл жанчих нэвширтэл зодож цохих
зодох жанчих хэрцгийгээр нүдэж цохих