ЖАНЧЛАГА

1. Жанчих үйлийн нэр: жанчлага даах (жанчиж зодохыг тэсвэрлэх);


2. Газар дагтаршуулах, тэгшлэх нүдүүр, түншүүр.