ЖАНЧИГ

Тусгай талбайд тоглодог спортын төрөл, зүлгийн жанчиг, товхтой жанчиг, бөмбөгтэй жанчиг гэх мэт хэдэн төрөлтэй.