ЖАНЧ I

1. Бороонд нөмрөх ханцуйгүй нөмрөг хувцас: жанч нөмрөх (нөмрөг хөдрөх), жанч өмсөх дэлгэрэнгүй...


2. Лам нарын өмсөх хуниас гаргаж хийсэн хувцас: торгон жанч (ёнхор мяндсан эдээр хийсэн нөмрөг), төвөд жанч (гонзгой дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Баринтаг, боолт: судрын жанч (номын баринтаг), жанч тахиа [амьтан] (доголон ханчир гэдэг шувуу), дэлгэрэнгүй...
жанч нөмрөх нөмрөг хөдрөх
жанч өмсөх нөмрөгөөр биеэ хулдах
цэмбэн жанч цэмбээр хийсэн нөмрөг
тэрмэн жанч ноосон эдээр хийсэн нөмрөг
торгон жанч ёнхор мяндсан эдээр хийсэн нөмрөг
төвөд жанч

гонзгой дөрвөлжин хэлбэртэй бадтай хувцас

үнэгэн жанч халиу булган хиазтай, шүр сувдан чимэгтэй, хар үнэгний арьс зүйж хийсэн хувцас
хамба жанч хоргой захтай, шар торгоор хийсэн хувцас
гэсгүй жанч шар цэмбээр хийсэн хувцас
шунлайв жанч халзан хошоотой, шар торгон хувцас
жанч халах лам нарын нас барахыг цээрлэн хэлэх үг, өөд болох, бурхан болох
жанч халуулах егүүтгүүлэх, хороолгох
судрын жанч номын баринтаг
жанч тахиа доголон ханчир гэдэг шувуу
жанч хорхой бяцхан ялаа
Ижил үг:

ЖАНЧ II

ЖАНЧ III