ЖАРВААХАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Нүцгэрсэн, хоосорсон, модоо барьсан: жарваахай болох (гахай явган нохой нүцгэн болох).