ЖАНЧЛАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад  Баринтаглах - Бурхны ном судрыг жанчаар ороохыг жанчлах гэдэг. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.