ЖААДАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Жижигдэх, багадах: насаар жаадах (насаар багадах).