ААГИХ II

Ханхлах, үнэртэх: амнаас нь архи аагих (амнаас нь архи үнэртэх).

Ижил үг:

ААГИХ I