ААГЛАХ I

1. Аагаараа илүүрхэх, ямар нэг юмыг давж дийлэх, давамгайлах: бяраар ааглах (бяраар илүүрхэж дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Дарлах, дээрэнгүй байдал гаргах;
3. [шилжсэн] Хийх, үйлдэх юмны бэрх, хэр чадлаас хэтрэх.

бяраар ааглах

бяраар илүүрхэж давамгайлах

ухаанаар ааглах ухаанаар дийлэх
хүчээр ааглах хүчээр давамгайлах, хүчээр илүүрхэх
эрдэм чадлаар ааглах эрдэм мэдлэгээр давамгайлах
насны залуугаар ааглах

залуу насныхаа ид хүчээр давамгайлах

Ижил үг:

ААГЛАХ II

ААГЛАХ III

ААГЛАХ IV

ААГЛАХ V