ААГЛУУЛАХ

1. Ямарваа нэгэн зүйлд хүчин хүрэхгүй мөхөсдөх: нохойд ааглуулах (нохойд боорлуулах) - Адгийн муу нохойд ааглуулж дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр;


2. Бусдад дийлдэх.