ААГТАЙ I

1. Ид хавтай, чадалтай, омголон: аагтай залуу нас (ааг нь амтагдсан залуу нас), аагтай дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (идтэй хавтай); аавын хүү аагтай, агт морь агсамтай [зүйр цэцэн үг] (аавын хүү авхаалж самбаа ид хавтай гэсэн санаа), хүү хүн аагтай ч түймэр мэт битгий ноц, хүүхэн хүн ааштай ч салхин мэт бүү хуйсгана [зүйр цэцэн үг] (зөвхөн ааг омгоор юу ч бүтээж чадахгүй гэсэн санаа), аагтай эрийн аагийг дарах, шартай эрийн шарыг дарах [зүйр цэцэн үг] (аливаад ааг омог, хор шар биш ухаан хэрэгтэй гэсэн санаа);


2. Илчтэй.

аагтай залуу нас ааг бяр нь амтагдсан залуу нас
аагтай хавтай идтэй хавтай
аавын хүү аагтай, агт морь агсамтай аавын хүү авхаалж самбаа ид хавтай гэсэн санаа
хүү хүн аагтай ч түймэр мэт битгий ноц, хүүхэн хүн ааштай ч салхин мэт бүү хуйсгана зөвхөн ааг омгоор юу ч бүтээж чадахгүй гэсэн санаа
аагтай эрийн аагийг дарах, шартай эрийн шарыг дарах аливаад ааг омог, хор шар биш ухаан хэрэгтэй гэсэн санаа
Ижил үг:

ААГТАЙ II