ААГТАЙ II

Амт, хүч ихтэй: аагтай саримсаг (амт хүч ихтэй саримсаг), аагтай сонгино (амт хүч дэлгэрэнгүй...

аагтай саримсаг амт хүч ихтэй саримсаг
аагтай сонгино амт хүч ихтэй сонгино
аагтай ургамал хурц үнэртэй, сөлтэй ургамал
аагтай цай сайн идээшсэн цай
аагтай сөлтэй ааг хүчтэй
аавын сархад аагтай ээжийн цай аагтай аав ээжийн хайр энэрэл, ачийг ихэд үнэлэн хүндэтгэсэн санаа
Ижил үг:

ААГТАЙ I