ААГЛУУ

1. Ид чадал, омог сүрээр бусдаас илт давуу: бяраар ааглуу (бяраар илүү), тоогоор дэлгэрэнгүй... (а. Хүний тоогоор илүү; б. Тоо бодох чадвараар сайн), хүчээр ааглуу (хүчээр давуу) - Түүний бие бялдрын том нь гайхалтай бөгөөд багцаалан бодвол Түвдэндорж аваргаас биеэр ааглуу том харагдана. Ж.Дамдин. Миний монгол;


2. Хурдан - Бусдаас давуу хурдан морийг ааглуу хээр, ааглуу хурдан хүлэг гэдэг байв. С.Жамбалдорж. Морин эрдэнэ., ааглуу хүлэг дэлгэрэнгүй...(хурдан хүлэг).

бяраар ааглуу бяраар илүү
тоогоор ааглуу а. Хүний тоогоор илүү; б. Тоо бодох чадвараар сайн
хүчээр ааглуу хүчээр давуу
ааглуу хүлэг хурдан хүлэг