ААГИХ I

1. Нарны илч их болох;


2. Ихэд халууцсанаас сэтгэл тавгүй болох - Өнөөдрийн халууныг аагиж ядан өнгөрөөв. Яриа., аагиж дэлгэрэнгүй... (халууцаж ядрах).

аагиж ядрах

халууцаж ядрах

ихэд аагих ихэд халууцах
Ижил үг:

ААГИХ II