ААГЛАГДАХ

Хүчинд автах, дийлдэх: өвчинд ааглагдах (өвчинд нэрвэгдэх, доройтох) - Өнөө болоход өвчний халуунд өөрийн эрхгүй ааглагдах дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.

өвчинд ааглагдах өвчинд нэрвэгдэх, доройтох