ЭЕВЭРГҮҮ II

Эеврэг, зөөлөн, тааламжтай: эевэргүү сэтгэл (уян зөөлөн сэтгэл) - Эрүүл эгэл сайхны бэлгэ тэмдэг дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг.

Ижил үг:

ЭЕВЭРГҮҮ I