ЭДЛЭЛ

Хүний хэрэглэх зүйлийн ерөнхий нэр - Эхнэр сандран алтан мөнгөн эдлэл хэрэглэл тэргүүтнийг уудлан гаргаж дэлгэрэнгүй.... С.Буяннэмэх. Түүвэр зохиол., алтан эдлэл (алтаар хийсэн хэрэглээний зүйл), гэрийн эдлэл (гэрийн хогшил), эд эдлэл ~ эдлэл хэрэглэл [хоршоо] (хүний хэрэглээний бүхий л зүйл).

алтан эдлэл алтаар хийсэн хэрэглээний зүйл
гэрийн эдлэл гэрийн хогшил
эд эдлэл ~ эдлэл хэрэглэл хүний хэрэглээний бүхий л зүйл