эдийн ашиг эхэндээ эрдмийн ашиг эцэстээ
/ зүйр цэцэн үг /
эд эдлэл бол даруй хэрэглэгдээд элэгдээд дуусна, харин эрдэм мэдлэг бол улам баяжиж насад тэжээнэ гэсэн санаа

эд бол цаг хугацааны эрхээр элэгдэнэ

Зочин 2018-03-06 17:06:25