ААГЖИХ II

Ааг чадал нь нэмэгдэх, хүч тамир, чадал тэнхээ нь нэмэгдэх: хүч тамир нь аагжих (хүч тамир нь нэмэгдэх).

Ижил үг:

ААГЖИХ I